ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrzekształcenia własnościowe
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.KONTAKT
ELEKTROWNIE

Poniżej przedstawiono informacje i plany MSP dotyczące prywatyzacji podsektora elektrowni.

Data ostatniej aktualizacji: 15 grudnia 2020

Nazwa Firmy Udział w rynku Uwagi
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. 4,79%

Zgodnie z zapisami rządowego "Programu dla elektroenergetyki" ZEDO zostało włączone do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna planuje jednak powołanie zespołu, który rozważy możliwość ponownego wyłączenia ZEDO do osobnej spółki. Plany te, to odpowiedź PGE na brak porozumienia z OSP. Operator nie chce się bowiem zgodzić na korzystniejsze dla koncernu rozliczenia kupowanych od niego usług systemowych. Usamodzielnionej elektrowni łatwiej będzie uzyskać wyższe stawki.

Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia
Kozienice S.A.)
8,81% Elektrownia Kozienice włączona została do ENEA SA.

W maju 2012 zmieniła ona nazwę na Enea Wytwarzanie, co było pierwszym etapem budowania struktury holdingowej w sektorze wytwarzania. Drugim etapem będzie integracja spółek wytwórczych. Elektrownie Wodne, EC Białystok i Dobitt zostaną włączone w strukturę kapitałowa Enea Wytwarzanie jako oddziały tej spółki.
Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. 2,11%

ZE Ostrołęka SA włączona została do holdingu ENERGA.

ENERGA sprzedała 50 proc. akcji elektrowni Ostrołęka na rzecz ENEI za ok. 101 mln zł Rady nadzorcze ENEI i ENERGI wyraziły zgodę na zawarcie umowy inwestycyjnej między ENERGĄ, ENEĄ i Elektrownią Ostrołęka oraz zbycie przez ENERGĘ na rzecz ENEI 50 proc. akcji w spółce Elektrownia Ostrołęka za ok. 101 mln zł - Tym samym energetyczne spółki dostały zgodę na współpracę przy projekcie Ostrołęka C. Kolejnym krokiem było podpisanie umowy inwestycyjnej przez ENERGĘ, ENEĘ i Elektrownię Ostrołęka. Spółki planują zakończyć inwestycję budowy bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MW w drugiej połowie 2023 r.

Elektrownia
Stalowa Wola S.A.
0,77%

Elektrownia Stalowa Wola S.A. weszła w skład Tauron Polska Energia

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (PAK) S.A. 8,38%

W końcu czerwca 2010 oferty wiążące na ZE PAK i dwie kopalnie złożyły Rafako oraz zarejestrowana na Cyprze spółka RPG Partners.

MSP wybrało we wrześniu 2010 Rafako do wyłącznych negocjacji na kupno ZE PAK. Spółka miała wyłączność negocjacyjną na zakup do połowy grudnia.

W połowie marca 2011 r.MSP odstąpiło od negocjacji z Rafako. Resort postanowił - w porozumieniu z pozostałymi akcjonariuszami ZE PAK - sprzedać akcje spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

ZE PAK zadebiutował na warszawskiej giełdzie 30 października 2012

Oferta publiczna ZE PAK obejmowała 26.013.000 akcji serii A1 należących do Skarbu Państwa, stanowiących 50 proc. kapitału spółki.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu byli Credit Suisse, ING, JP Morgan i UniCredit. Espirito Santo Investment Bank, Ipopema, DM PKO BP i Trigon byli współzarządzającymi budową księgi popytu.

Inwestorzy indywidualni objęli 3.901.950 akcji spółki, a transza inwestorów instytucjonalnych objęła 22.111.050 akcji spółki (w tym 443.101 akcji oferowanych Elektrimowi, Embudowi i Polsat Media).

Nabywcami były przede wszystkim otwarte fundusze emerytalne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Po ofercie spółki powiązane z Solorzem-Żakiem mają łącznie 51,74 proc. akcji. W wolnym obrocie giełdowym znajdzie się natomiast 48,26 proc. akcji ZE PAK.

Trwają negocjacje w sprawie sprzedaży należących do Zygmunta Solorza-Żaka akcji ZE PAK do jednej z kontrolowanych przez skarb państwa grup energetycznych.

 

BOT Górnictwo I Energetyka Sp. z o.o. 33,02%

Zgodnie z zapisami rządowego "Programu dla elektroenergetyki" BOT włączony został do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).

Elektrownia Połaniec S.A. 4,46% Po wejściu w życie umowy podpisanej pomiędzy MSP a firmą Electrabel w lutym 2003 roku, belgijski inwestor jest właścicielem 100% akcji elektrowni (łącznie z akcjami odkupionymi od pracowników).

W dniu 30.09.2016 r. Enea złożyła ofertę zakupu 100 proc. akcji Engie Energia Polska będącej właścicielem elektrowni Połaniec. Ofertę zakupu elektrowni złożyła też prywatna firma Sunningwell International.

Pod koniec 2016 r. Enea podpisała z Engie International Holdings warunkową umowę kupna 100 proc. akcji Engie Energia Polska Wartość przedsiębiorstwa Engie Energia Polska, z pominięciem zadłużenia i gotówki w spółce, uzgodniono na ok. 1,07 mld zł. Podpisanie umowy z Engie otwiera Enei drogę do przejęcia Elektrowni Połaniec

Do UOKiK wpłynął wniosek Enei w sprawie Engie Energia Polska dotyczący koncentracji, polegającej na przejęciu wyłącznej kontroli nad Engie Energia Polska, poprzez nabycie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym przejmowanej spółki.

Południowy Koncern Energetyczny S.A.
1 PKE SA Elektrownia Jaworzno III
2 PKE SA Elektrownia Łaziska
3 PKE SA Elektrownia Łagisza
4 PKE SA Elektrownia Siersza
5 PKE SA Elektrownia Halemba
6 PKE SA Elektrownia Blachownia
7 PKE SA Elektrociepłownia Katowice
8.PKE SA Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała

14,50%

Na początku maja 2007 r. 85 % akcji Południowego Koncernu Energetycznego, ENION-u, Koncernu EnergiaPro oraz Elektrowni Stalowa Wola zostało wniesione przez Skarb Państwa jako wkład niepieniężny do spółki Energetyka Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, w zamian za objęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Aktualnie Energetyka Południe S.A. zmieniła nazwę na Tauron Polska Energia SA

Elektrownia
Skawina S.A.
1,71% PSEG Poland Distribution BV kupił w pierwszym etapie prywatyzacji 35% akcji spółki za ponad 24,8 mln USD.

Czeski CEZ sfinalizował przejęcie podkrakowskiej Elektrowni Skawina (590 MW) od PSEG. Za 75 proc. akcji Skawiny koncern energetyczny zapłacił 181 mln EUR.

Ministerstwo Skarbu Państwa planuje prywatyzację posiadanych przez Skarb Państwa resztówek w Elektrowni Skawina. Ma to nastąpić na przełomie 2008/2009. Przewidywany tryb prywatyzacji: zgoda Rady Ministrów.

CEZ poinformował, że trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procesu sprzedaży aktywów w Polsce i do połowy 2020 roku

15.09.2020 r. CEZ zaprosił do składania deklaracji zainteresowania uczestnictwem w procesie zakupu polskich aktywów grupy. Zamierza sprzedać CEZ Skawina, CEZ Chorzów, CEZ Produkty Energetyczne Polska oraz CEZ Polska.

29.09.2020 r. Grupa CEZ otrzymała 14 deklaracji zainteresowania aktywami w Polsce od potencjalnych inwestorów. Termin na złożenie ofert wstępnych mija 7 grudnia. Zainteresowanie zakupem części aktywów CEZ wyraziła grupa PGE.

11.12.2020 r. PGE oraz PGNiG poinformowały o złożeniu wspólnej oferty niewiążącej nabycia polskich aktywów Grupy CEZ
Elektrownia
Rybnik S.A.
6,62%

Po zakupie w październiku 2001 r. 15 % + 1 akcji konsorcjum EdF i EnBW posiadało 50% + 1 akcji. W 2003 r. MSP sprzedało pakiet 35% elektrowni za 108 mln USD. Płatność ta kończy prywatyzację spółki. Obecnie grupa EdF posiada ponad 90% akcji elektrowni. Podpisano również aneks do umowy prywatyzacyjnej, zwalniający EdF i EnBW z obowiązku podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Pozostałe 10% akcji należy do pracowników.

MSP poinformowało pod koniec marca b.r. o sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji Elektrowni Rybnik. Ministerstwo podpisało umowę sprzedaży 672 akcji Elektrowni Rybnik, stanowiących 0,0017 % kapitału zakładowego, na rzecz jednego z dotychczasowych inwestorów - EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG.

W dniu 4 kwietnia 2007 r. została podpisana umowa sprzedaży 673 należących do Skarbu Państwa akcji Elektrowni Rybnik. Nabywcą pakietu, który stanowi 0,0017 % kapitału zakładowego, jest EDF . Sprzedaży dokonano za cenę 8,5445 USD za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 5.750,44 USD .

W dniu 3 listopada 2010 r. została podpisany dokument potwierdzający otrzymanie ceny zakupu ostatniej pozostałej akcji Elektrowni co zakończyło proces prywatyzacji tej spółki.

Ostatnią pozostałą akcję o wartości nominalnej 10 zł sprzedano zgodnie z umową sprzedaży akcji Elektrowni Rybnik zawartą w dniu 25.07.2003 r. za cenę 24,14 zł głównemu akcjonariuszowi spółki - firmie EDF International.

Oprócz EDF International, który ma ponad 46 proc. akcji, akcjonariuszami rybnickiej elektrowni są EnBW Energie Baden - Württemberg ( 32,4 proc.), Elektrociepłownie Wybrzeże (18,8 proc.) oraz osoby fizyczne (2,8 proc.).

EDF Rybnik S.A. (jako spółka przejmująca), EDF Kraków S.A., EDF Polska CUW Sp. z o.o. i EDF Polska Centrala Sp. z o.o połączyły się w maju 2013. Siedziba spółki została przeniesiona do Warszawy, a jej obecna nazwa to EDF Polska S.A. Nowa spółka ma lokalne oddziały w Rybniku, Warszawie i Krakowie.

Na początku stycznia 2016 r. EDF zdecydował o sprzedaży swoich aktywów w Polsce. Na doradcę prawnego w tym procesie wybrana została kancelaria Dentons. Będzie uczestniczył w nim też bank inwestycyjny Rothschild.

Wśród potencjalnych chętnych wymieniane były do tej pory zarówno państwowe firmy energetyczne (PGNiG, PGE, Energa i Enea które złożyły wspólną ofertę), jak i firmy zagraniczne (CEZ, EPH, Veolia, Fortum).

Pod koniec października 2016 grupa EDF poinformowała o wybraniu EPH do wyłącznych negocjacji w sprawie sprzedaży Elektrowni Rybnik.

EDF chciało oddzielić aktywa kogeneracyjne EDF Polska od elektrowni węglowej w Rybniku, ale polski rząd odmówił, uzasadniając że decyzja taka miałaby wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wstępną, niewiążącą ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce złożyły w połowie września wspólnie PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika. Oferta wpłynęła poza harmonogramem procesu sprzedaży i nie była brana pod uwagę przez sprzedającego.

Na początku grudnia spółki złożyły nową ofertę w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania wrześniowej oferty.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski skorzystał z prawa weta i zablokował podział polskich aktywów EDF, co uniemożliwiło sprzedaż ich poszczególnych części. Ostatecznie EDF zerwał umowy z EPH i zdecydował się zaprosić do negocjacji polskie firmy energetyczne. Pod koniec stycznia podpisały one porozumienie (memorandum of understanding) dotyczące prowadzenia negocjacji oraz badania due diligence.

Do podpisania umowy przejęcia aktywów od EDF Polska przez PGE, Eneę, Energę i PGNiG Termika miało dojść w kwietniu lub maju 2017, jednak w połowie marca PGNiG Termika odstąpiła od udziału w transakcji, a następnie na początku maja wycofały się z niej również Energa i Enea. PGE zdecydowała się wystąpić jako jedyny oferent i zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów.

W dniu 13 listopada 2017 r. zakończona została transakcja pomiędzy PGE a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji zawartej 19 maja 2017 r. Wartość transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych.

Transakcją objęte zostały Elektrownia Rybnik na Śląsku, osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław oraz Kraków, i blisko 400 km sieci ciepłowniczych. Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK, Grupa PGE będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać dodatkowo na giełdzie ilość energii elektrycznej odpowiadającą energii wytworzonej przez Elektrownię Rybnik. Dodatkowym zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest konieczność ogłoszenia przez PGE wezwania (do 66 proc. kapitału) na akcje giełdowej spółki ZEW Kogeneracja, wchodzącej w skład przejętych aktywów EDF Polska.

PGE po przejęciu aktywów podwoiła swoje zainstalowane moce cieplne do przeszło 7,5 GWt i o 25 procent zwiększyła zainstalowane moce elektryczne do blisko 16 GWe.
PGE jest właścicielem 50 proc. plus 1 akcja oraz posiada 50 proc. plus 1 głos na WZ Kogeneracji.

Sfinalizowanie umowy zakupu EDF Polska uruchomi proces zmiany nazwy tej firmy na PGE Energia Ciepła, która będzie częścią Grupy PGE.


KOMENTARZE ( 3 )


Autor: mario 11.06.2006r. 20:14
Chcemy prywatyzacji Dolnej Odry z wielu powodów, aby nasza firma sie mogła rozwijać, aby czuć si e bezpiecznym w... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: wojtecek 06.01.2009r. 10:26
Prywatyzacja Polskiej energetyki to poważny błąd polskiej władzy .
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE